Till jordens utkanter - Stationsbygge

1,2tn visningar-0

  Till jordens utkanter - 25 år med svensk polarforskning
  Kapitel 2, Stationsbygge: Att bygga en station på Antarktis, och vad får den för fastighetsbeteckning?. Intervjuer med Olle Melander, Peter Gjörup, Lennart Rahm, Jan Sundberg, Jack Berg och Jan-Erik Hellsvik
  Hösten 2009 firade Polarforskningssekretariatet 25 år. Till jubileet gjordes en film som med intervjuer, berättelser och bilder visade glimtar från svensk polarforskning under ett kvarts sekel. Denna film kompletterades senare och bearbetades till långfilmsformat, men trots detta kan den ändå bara ge några axplock från en mycket händelserik historia.
  Berättare: Malin Avenius
  Diktläsning: Gunnar D. Hansson
  Inledande och avslutande bildspel: Hans Strand

  Publicerades den 6 år sedan

  Kommentarer